احساس گناه در كودك

احساس گناه در كودك
احساس گناه در كودك به اين معنی است كه
من بد هستم و ديگران خوب،
و اين احساس “من بد هستم” باعث ايجاد اضطراب و تضعيف حرمت نفس در كودك خواهد شد.

👈 احساس گناه در انسان باعث گرفتن تصميمات اشتباه خواهد شد.

چه كارهايی باعث ايجاد احساس گناه در كودك ميشود؟👇

🌼- مقصر شمردن كودكان در ناكامی و سختی های پدر و مادر

بسياری از والدين اين پيام را به كودك ميدهند كه در راه بزرگ كردن انها رنج بسيار بردند.

👈 مادری كه از زايمان سخت، افسردگی بعد از زايمان برای فرزندش صحبت ميكند تنها به كودك اين پيام را ميدهد كه وجود او در زندگی پدر و مادرش بد بوده و حتی گاهی كودكان ارزو ميكنند كاش هرگز به دنيا نمی امدند.

👈 گاهی مادران منت ماندن در زندگی زناشويی را بر سر فرزندانشان می گذارند در حالی كه قربانی اصلی ازدواجهای بد كودكان هستند.
كودك كه خود را مسئول رنج بردن مادر ميداند از خود بيزار خواهد شد.

👈 زمانی ما محبت كودك به خود را در گرو انجام كاری ميگذاريم.

“اين قاشق رو بخاطر مامان بخور”
“اگر منو دوست داری اينكارو بكن”

“يعنی منو دوست نداری؟ و كودك كه مجبور است كار ناخواسته يی را به خاطر كسی انجام دهد برای ان لحظه از ان شخص متنفر ميشود و اگر ان كار را انجام ندهد همان حس بد را به خود داشته كه در انتها به حس گناه می انجامد.

👈 گاهی والدين حين عصبانيت كلماتی بر زبان می اورند كه كودك را برای همه عمر از خود متنفر ميكند.

“خدا منو بكشه از دست تو راحت بشم”
” تو منو پير كردی”
” اخر از دست تو ميميرم”
“دستم بشكنه … كاش زبونم لال ميشد…”

👈 گاهی ما فرزندان خود را مقصر كوتاهی های خود ميدانيم.

” تقصير تو بود خواهرت افتاد”
” چرا حواست نبود يه كار ازت خواستما”

👈 گاهی فرزندان از زبان والدين خود ميشنوند كه كاش زود بچه دار نميشدند

🌟 هرگز در مقابل فرزندتان ديگران را نصيحت نكنيد كه
“زود بچه دار نشيا اشتباه ما رو تكرار نكن اول از زندگيت لذت ببر”

يا “بچه چيه مايه دردسر”
يا حرفی كه قديمی تر ها ميزدند ” بچه دار هميشه سرش به داره”

👈 گاهی ما از دين و خدا برای ترساندن كودكمان استفاده ميكنيم. اين احساس گناه ميتواند در كودك ايجاد وسواس كند.

🍀 هرگز در حين تميز كردن، لباس پوشاندن، دستشويی بردن و انجام كارهای خصوصی كودك غر نزنيد،
منت نگذاريد
به كودك حس گناه نديد.
مخصوصا در مورد مدفوع كودك هرگز به كودك حس بدی ندهيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X