ازدواج بدون شكست

گلاسر در کتاب “ازدواج بدون شکست” ميگويد:

هفت عادت مخرب وجود داردکه در دراز مدت زندگي هاي مشترک را از بين ميبرد؛

١_عيبجويي ٢_سرزنش ٣_نق زدن ۴ _شکوه و گلايه ۵_ تهديد ۶_تنبيه ٧_دادن حق حساب يا باج براي تحت کنترل در اوردن ديگري .

در مقابل هفت عادت مهرورزي را بايد جايگزين رفتار هايمان سازيم؛

١_گوش سپردن ٢_حمايت٣_تشويق ۴_احترام ۵ – اعتماد ۶_پذيرش ٧_گفتگوي هميشگي بر سر اختلافات.💐

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X