تصعید در آثار فروید

Sublimation
* اصطلاحی در علم شیمی بوده به معنای تبدیل جسمی از حالت جامد به بخار است. روان کاوی تنها معنای «والا» یعنی حالت «اثیری» آن را حفظ کرده است.
تصعید (۱) در روان کاوی عبارت است از تغییر غایت رانش- که در اصل جنسی است- به امری غیرجنسی به نحوی که به طرف فعالیت های فرهنگی سوق داده شود و از لحاظ اجتماعی حائز اهمیت باشد.
** تصعید یکی از سرنوشت های اصلی رانش* است، بدین معنی که به طریق خاصی غایتش را تغییر می دهد و به تعویض مطلوب آن نائل می شود.
می دانیم که مقوله ی تصعید در علم ماوراءالنفس* وارد نشده است. تنها به این نکته می توان اکتفا کرد که تصعید به تحول غیرجنسی رانش که اساس جنسی دارد، اطلاق می شود.
*** مفهوم تصعید همچون پلی شکننده اما ضروری میان نظریات مبتنی بر جنسیت و گشایش فضایی برای فعالیت های خلاق و غیرانتفاعی است.

پی‌نوشت:

۱٫Sublimierung

منبع مقاله: اسون، پل-لوران؛ (۱۳۸۶)، واژگان فروید، ترجمه: کرامت موللی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X