حیث جنسی در آثار فروید

Sexualité
* این اصطلاح برای فروید ورای بقای نسل و مسئله ی تناسلی است و به مجموع تظاهراتی اطلاق می شود که تحت عبارت «مقولات جنسی- روانی آمده اند». لذا حیث جنسی (۱) به معنای کارکرد جنسی امیال ناآگاه است.
** مطالعه ی انحرافات جنسی و پس از آن بررسی بالینی نِوروزها عواملی بودند که فروید را به علل جنسی اختلالات نفسانی کشیدند. لذا باید این علل را در حیات جنسیِ ماقبل تناسلیِ کودک جست و جو کرد. نظریه ی مربوط به رشد دو مرحله ای جنسیت- یعنی تمایز میان حیات جنسیِ ماقبل و مابعد تناسلی- موجب دگرگونی عظیمی در مفهوم جنسیت شد.
میل جنسی محل اسرار است و جایی مناسب را برای مکانیسم دفع امیال* تشکیل می دهد. چه آدمیان همواره بر آن اند که حقایق وجودی خود را در امور جنسی پنهان کنند.
میل جنسی محل و محور اصلی تعارضات است، بدین معنی که گرچه رانش های جنسی از رانش های مربوط به حفظ و بقای نسل مدد می گیرند، ولی با آن ها از در نزاع برمی آیند و موجب تعارض میان رغبت جنسی و نیازهای حیاتی می شوند. از سویی دیگر رانش مرگ در مقابل رانش زندگی قرار می گیرد.
*** جای آن دارد که روان کاوی را از این اعتقاد که همه چیز از جنسیت منشأ می گیرد (پان سِکسوآلیسم(۲)) متمایز کنیم. پان سِکسوآلیسم بدین معنی است که تمام جوانب وجودی و افعال آدمی را به سائقه ای جنسی برگردانیم. حال آن که در عُرف فروید میل جنسی اساساً محلی استراتژیک برای تعارضات نفسانی است و لذا جای اصلی ظهور عوارض مختلف روانی.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫Sexualität (به آلمانی).
۲٫Pansexualisme

مراجع:
-زیگموند فروید، سه مقاله در باب نظریه ی جنسی(۱۹۰۵).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X