راهكارهاي تربيت فرزند

راهكارهاي تربيت فرزند

۱_همیشه فرزندت راباعنوانهای محترمانه وعاطفی چون آقا،خانم و…صدابزن
نرگس خانم،علی آقا،عزیزگلی مامان،فرشته کوچولوی من و…

۲-حداقل روزی یکبار به فرزندت این جمله رابگو: عزیزدلم من به وجودت افتخارمیکنم.

۳-به فرزندت بیشتراز یک مهمان احترام بگذار وبرای شخصیتش ارزش قائل باش.

۴-به فرزندت اعتماد کن تاهرچه راتو دوست نداری هیچ گاه انجام ندهد

۵-قبل ازهمه چیز اختلافات خودرا باهمسرت درروشهای تربیتی رفع کن

۶-بیشتر برای فرزندت وحرف زدن بااو وقت بگذار وکمتراز کودک زیر هفت سالت دورباش
۷-جلوی فرزندت رابطه ات باهمسرت ازهمیشه بهترباشد.

۸-فرزندت راازصمیم قلب دوست بدار واین دوست داشتنت را همیشه ابرازکن

۹-ازسه سالگی به بعدکم کم مسئولیت های فرزندت رابه خودش واگذارکن

۱۰-سعی کن رابطه ی خودوخانواده ات را باخدا ودین مستحکمتر کنی.فرزندان دینداروباعقیده کمتر مسیر زندگی رابه سمت کارهای خلاف کج می کنند

۱۱-اشتباهات فرزندت را ببخش وبه اوفرصت بازگشت بده تامحرم اسرارش باشی(حتی گاهی فرصت اشتباه کردن وریسک کردن به اوبده)

۱۲-هرروز باکودکت بازی کن.گاهی درمیان بازی بلندبلندبخندید.

۱۳-روزهای مشخصی راصرف پیاده روی بافرزندت کن

۱۴-برای فرزندت مصداق واقعی صداقت.امانت داری.کنترل خشم ووفای به عهدباش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X