سن لجبازی در کودکان:

سن لجبازی در کودکان:

لجبازی جزو رشد طبیعی کودک است و استثنا بردار هم نیست.گاهی والدین گله مند هستند که بچه نیم وجبی تو روی من می ایسته… ولی فراموش نکنیم، این ایستادگی در مقابل والدین نیست.

معمولا لجبازی از ۲ سالگی شروع می شود و در حدود ۳ تا ۴ سالگی به اوج خود می رسد و در حدود ۶ سالگی نیز کاهش می یابد

در واقع بچه ها از ۲ تا ۳ سالگی می خواهند خود را ثابت کنند و به استقلال برسند و همین را والدین لجبازی می نامند.

به کودکان فرصت دهید از ۲ تا ۷ سالگی که سن شکوفایی خلاقیت آنان است راهی را برای انجام کارشان پیدا کنند و عجولانه با آن ها برخورد نکنید.


‏https://telegram.me/psysh

   مهدی شاهمرادی
  روانشناس بالینی
روانکاو و روانسنج 

‏www.psysh.ir

@PsychologistShahmoradi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X