چه جورفرمان بديم تا بچه گوش کنه؟

(چه جورفرمان بديم تا بچه گوش کنه؟)

١-روشن…
به جاي اينکه بگيم پسر خوبي باش و اينقدر کار بد نکن×
دقيقا بگو چي کار کن.
برو اتاقت رو مرتب کن×
برو اسباب بازي هات رو بريز تو سبد√
بدو لباست رو عوض کن اين چيه پوشيدي×
دقيقا بگو چي بپوشه√
وقتي دقيقا مي گيم انجام ميشه!

٢-کوتاه…
هرچه فرمان طولاني تر احتمال اجرا کمتر و برعکس
قرار بود از بيرون مياي لباستو عوض کني×
عزيزم لباس√
باز ظرفت رو نبردي تو آشپزخونه×
پسرم ظرفت√
دو کلمه اي فرمان بديم!

نکته:
به هيچ وجه فرمان اون قدر کوتاه نشه که بشه اسم بچه!
نيلووووفررررر××

٣-فرمانها قابل اجرا با توضيح اضافه همراه نيستند!

اسباب بازي ريخته نيم ساعت ديگه چک مي کنم جمع کرده باشي×
عزيزم اسباب بازي√
هرچه توضيح اضافه بيشتر
احتمال انجام کمتره و برعکس

۴-فرمانهای قابل اجرا براي انجام کار صادر ميشه نه براي انجام ندادن

به جاي اينکه بگيم نپر رو مبل×
بپر بغل بابا√

به لحاظ رواني از چيزي که منع مي شيم تحريک مي شيم انجام بديم!

به جاي انجام نده و نکن، بگو چي کار انجام بده

۵-پس از فرمان های قابل اجرا هيجان ايجاد نکنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X