آرشیو ماهانه: آگوست 2015

0

نحوه نگرش به زندگي

  ریچارد وایزمن روانشناس دانشگاه هارتفوردشایر چرا برخی مردم بی وقفه در زندگی “شانس” می آورند درحالی که سایرین همیشه “بدشانس” هستند؟ مطالعه برای بررسی چیزی که مردم آن را “شانس” می خوانند، ده...