آرشیو ماهانه: آگوست 2015

0

واقعيت و وسعت ذهن

واقعيت و وسعت ذهن علم و آگاهي درست شرط و لازمه اوليه در درمان است. و بدين منظور در اين فصل از كتاب زمينه فهم و درك و نحوه استفاده بطريق ساده و عاميانه...

0

نگاهی به اندیشه‌های اریش فروم

نگاهی به اندیشه‌های اریش فروم اریش فروم؛ روانکاو و فیلسوف پیرو مکتب فرانکفورت از جمله نخستین کسانی است که آرای زیگموند فروید را با اندیشه‌های کارل مارکس در هم می‌آمیزد تا از آن معجونی...

0

دستان نگهبان

دستان نگهبان     قسمت اول   پنهان شدن در پناه دست ها رفتاري آشناست که انسان از همان اول کودکي براي محافظت از خود آن را مي آموزد. ما به عنوان کودک مي...