آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۴

0

تئوری انتخاب وکودکان

تئوری انتخاب وکودکان کودکان اغلب نافرمانندووالدین در میابند که بدون مواجه شدن با درگیری خواسته ها، وادارکردن کودکان به اطاعت، بسیارمشکل ونا امید کننده است. تئوری انتخاب به والدین توصیه می کند که کاملامشاجره...

0

مهارت‌های برقراری ارتباط با فرزندان

📌 مهارت‌های برقراری ارتباط با فرزندان : 🌻 دائماً این مسئله به والدین گوشزد می‌شود که با فرزندانشان درباره‌ی عملکرد روزانه‌ی آن‌ها گفت‌وگو کنند؛ اما چگونگی صحبت کردن، مسئله‌ای است که ذهن خانواده‌ها را...

0

قهر چیست؟

🔷🔷قهر چیست؟ 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 ✔قهر یک بازی مرموز پیچیده و بسیاری از اوقات بدجنسانه ای است که به عنوان یکی از ۹ عدد بازی های زندگی برای تخریب زندگی شناخته شده است، قهر نوعی از...

0

زن و ٤نقش اصلي

یک زن ۴ نقش اصلی یا ۴ بعد شخصیتی دارد که هر زنی آن را با خود به دنیا می آورد. یونگ روانشناس بزرگ آنها را“Archetype” یا “کهن الگو” می نامد. چهار الگوی کهن...