آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۴

0

توانمندیهای یک کودک سه ساله

توانمندیهای یک کودک سه ساله: ۱-      دانستن مفهوم کم، زیاد، بزرگ، کوچک ۲-      دانستن مفاهیم زیر، رو،بالا یا پایین ۳-      دانستن مفهوم نزدیک و دور ۴-      دانستن مفهوم عقب و جلو ۵-      دانستن مفهوم...

0

تربیت کودک

تربیت کودک؛ روشهای جادویی برای حرف شنوی کودکان همه ی ما می خواهیم فرزندانمان حرف شنو باشند . خیلی اوقات ، وادار كردن بچه ها به این كه رفتار شایسته ای داشته باشند مشكل...

2

بلوغ در پسران دارای اتیسم

بلوغ در پسران دارای اتیسم افراد دارای اتیسم ﻧﻴـﺰوارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ و ﺑﻠـﻮغ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ دوره وﺟـﻮد دارد، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺮوز ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻨﺴﻲ...

0

بازی_تمرکز

بازی_تمرکز فوتبال کارتنی” با توپ پنبه ای گروه سنی:سه تا شش سال مواد لازم :یک کارتن بلااستفاده، یک نی، کمی پنبه . یک بازی بسیار هیجان انگیز که باعث تقویت تمرکز کودک نیز میشود...