آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

0

گذر زمان و احساس

گذر زمان و احساس : در بررسي گذر زمان و نوع برداشت فرد از آن ، توجه به اين نكته كه افراد چگونه به اين موضوع مينگرد ، امري مهم با رابطه اي مستقيم...

0

ايجاد و تداوم ارتباط زوجين

ازدواجي كه تحت تاثير روابط آبژه اي و براورده شدن نيازها و حقارت هاي شخصي و عشق ناقص انجام بشود و دقيقا همان ملاك هايي كه به خاطرش عشق به وجود آمده، دردسرساز مي...