آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

0

خلاقيت درماني ٢

انجماد روانی که از آن می توان به انعطاف ناپذیری یا همان تفکری عادتی تعبیرکرد به تدریج موجب آسیب دیدن خلاقیت در فرد می شود. آب برای آنکه تازه بماند باید جریان داشته باشد،درغیراینصورت...

۶ 0

۶

تو را در دلبری دستی تمام است تمام است و تمام است و تمام است بجز با روی خوبت عشقبازی حرام است و حرام است وحرام است #مولانا

۵ 0

۵

تـــا دل نشود عاشق دیـــوانــــه نمی گردد . تــــا نگذرد از تن جان جانــانـــــه نمی گردد . گریان نشود چشمی تـــــا آنکه نـسوزد دل . بیــــهوده بگرد شمـع پـــــــــروانه نمی گرد. #مولانا

۴ 0

۴

قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد ابرش شکـــــرافشان شـــــــد تــا باد چنین بادا مولانا

۳ 0

۳

ای در دل من، میل و تمنا، همه تو…. وندر سر من، مایه سودا، همه تو! هر چند به روزگار در مینگرم امروز همه تویی و فردا همه تو #مولانا

۲ 0

۲

ای نیست کرده هست را بشنوسلام مست را مستی که هردودست را پابنده دامت میکند #مولانا

۱ 0

۱

  اگر روی صندلی قربانی نشسته اید و علل بدبختی تان را شوهر نادان ،رئیس بداخلاق ، عوامل بد ژنتیکی و وسواسی شدید میدانید و مسئولیتهای خود را به گردن دیگران می اندازید ،...

0

زندگي نزيسته و تاثير آن بر افراد خانواده چيست ؟؟

✅”زندگی نزیسته” چیست؟؟؟ 👈یونگ اعتقاد داشت که برخی از انسانها دو چهره دارند: چهره ای که به دیگران( و حتی خودشان) نشان می دهند که یونگ آن را” ماسک” یا ” نقاب ” می...