آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۵

0

شناخت الزامات مهم تحکیم روابط زوجین و رابطه با دوام

با توجه به اینکه هر انسانی خصوصیات و شخصیت منحصر به فرد خودش را دارد امکان بروز مساله و اختلاف نظرها در روابط امری بدیهی می باشد . و این مساله گاها باعث نگرانی...

0

خلاقيت درماني ٧

یکی ازاشتباهاتی که درباره خلاقیت درمانی وجود دارد این است که آنرا با پرورش خلاقیت یکسان می گیرند،درحالیکه این چنین نیست. درحقیقت باید پرورش خلاقیت را تقویت یا افزایش مهارت های مکانیکی،موسقایی،حرکتی،هنری و امثالهم...

0

خلاقيت درماني ٦

تمرکزخلاقیت درمانی بیش از درمانگری بر پیشگیری از آسیب های روانی،ارتقای توانایی های مقابله ای،افزایش تاب آوری روانی، و ارتقای ظرفیت های شناختی شخصیتی فرد است. خلاقیت درمانی تمرینی در ذهن و شخصیت برای...

0

خلاقيت درماني ٥

یکی از نکات مهم در ارتباط با خلاقیت موضوع پیوند خلاقیت با اختلال روانی و رفتاری است. این فرضیه که معتقد است بین خلاقیت و بیماری های روانی ارتباط وجود دارد ارثیه متفکرین یونان...

0

خلاقيت درماني ٤

انسان در رویکرد خلاقیت درمانی یک چالشگر است. او تلاش می کند تا آینده خود را بیآفریند. او در همه زمینه های فکری،هیجانی و رفتاری لباس نو می پوشد. جنس آفرینندگی او “تغییرکردن” است....

0

خلاقيت درماني ٣

خلاقیت درمانی روشی برای ارتقای سلامت روان آدمی است. روندی تحولی که می تواند از سنین پایین به کودکان و نوجوانان برای رویارویی موثرتر با فشارهای روانی آموزش داده شود. فراگیری این روند برای...