آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

0

تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بازی های کامپیوتری و چاقی_نوجوانان

تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بازی های کامپیوتری و چاقی_نوجوانان در حال حاضر در همه خانه ها تلویزیون وجود دارد و کودکان از همان ابتدا به دیدن تلویزیون عادت می کنند. تماشای تلویزیون...

0

كودكان ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻭ ﮐﻤﺮﻭ

كودكان ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻭ ﮐﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ ﺷﯿﻮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺕ...

0

مهارت شاد زیستن

مهارت شاد زیستن ☘ هفت قدم برای شاد بودن: 🌹قدم اول:کمتر فکر کنید , بیشتر احساس کنید. 🌹قدم دوم:کمتر اخم کنید, بیشتر لبخند بزنید. 🌹قدم سوم:کمتر صحبت کنید, بیشتر گوش دهید. 🌹قدم چهارم:کمتر قضاوت...

0

جاذبه ظاهری داشته باشید

جاذبه ظاهری داشته باشید آنچه مردان می بینند برایشان بسیار مهم است. و در آنها کشش یا دافعه ایجاد می کند در حالیکه خانم ها با مغز خود عشق می ورزند مردان از طریق...