آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۹

0

عملکردهای نامناسب و رفتار منفی فرزندتان را اینگونه ارزیابی کنید:

آیا این رفتارها مفرط ، فراگیر و طولانی مدت است ؟ 🔹️ بله آیا روی توانایی کودک برای انجام وظایفش در زندگی تاثیر می گذارد ؟ 🔹️ بله آیا این رفتارها دربین هم سن...

0

تاثیر تغذیه بر کنترل اختلال کم توجهی – بیش فعالي

کارشناسان سلامت معتقدند رعایت نکات تغذیه‌ای می‌تواند در کنترل علائم اختلال کم توجهی – بیش فعالی موثر باشد. به گفته محققان توجه به تغییر محتویات رژیم غذایی برای حفظ سلامت مغز و کاهش علائم...

0

🔷کودکانی که در خانواده هایی بزرگ می شوند که خوبی های شان مورد قدردانی قرار می‌گیرد احساس خوبی درباره خود دارند. 🔷چنین کودکانی بیشتر از بقیه کودکان از عهده مبارزه با زندگی برمی آید...

0

عشق چیست؟

تعداد زیادی از افراد به این سوال که: “آیا تا به حال عاشق شده اید؟” جواب بله می دهند ولی در پاسخ به سوال: “عشق چیست؟” جواب واضحی ندارند یا پاسخ‌های متفاوتی می دهند....

0

انواع استرس

✍️ استرس می تواند به دو شکل متفاوت تجربه شود: ۱️⃣ دیسترس(Distress): 🔻تجربه مداوم غرق شدن در مسئولیت هاست. دیسترس حرکت در تونل مشکلات است. بی آنکه انتهای تونل معلوم باشد. مانند مشکلات مالی،...

0

درونگرایی و برون گرایی در زوجین

درونگرایی و برون گرایی در زوجین ✍️ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ آﻧﮫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ دروﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ...