آتش چوب کبریت، از سرش شروع می شود و برجانش می افتد…
پس مراقب افکارت باش،مخصوصا در خلوت .
JOin🔜
https://telegram.me/psysh
‎مهدي شاهمرادي
‎روانشناس باليني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X