دسته: اريك فروم

0

آزادی فروم

آزادی فروم مانند هورنای، اریک فروم (۱)، آموزش روانکاوی را در مؤسسه روانکاوی برلین گذراند و در اوایل دهه ۳۰ به موسسه روانکاوی شیکاگو پیوست و بالاخره به نیویورک آمد تا به بررسی و...