دسته: اشعار

۶ 0

۶

تو را در دلبری دستی تمام است تمام است و تمام است و تمام است بجز با روی خوبت عشقبازی حرام است و حرام است وحرام است #مولانا

۵ 0

۵

تـــا دل نشود عاشق دیـــوانــــه نمی گردد . تــــا نگذرد از تن جان جانــانـــــه نمی گردد . گریان نشود چشمی تـــــا آنکه نـسوزد دل . بیــــهوده بگرد شمـع پـــــــــروانه نمی گرد. #مولانا

۴ 0

۴

قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد ابرش شکـــــرافشان شـــــــد تــا باد چنین بادا مولانا

۳ 0

۳

ای در دل من، میل و تمنا، همه تو…. وندر سر من، مایه سودا، همه تو! هر چند به روزگار در مینگرم امروز همه تویی و فردا همه تو #مولانا

۲ 0

۲

ای نیست کرده هست را بشنوسلام مست را مستی که هردودست را پابنده دامت میکند #مولانا

۱ 0

۱

  اگر روی صندلی قربانی نشسته اید و علل بدبختی تان را شوهر نادان ،رئیس بداخلاق ، عوامل بد ژنتیکی و وسواسی شدید میدانید و مسئولیتهای خود را به گردن دیگران می اندازید ،...