دسته: اعتماد به نفس

0

رفتار درست والدين براي رعايت مرزبين مستقل شدن واعتماد به نفس بچه ها

⭕️یکی از پرسش‌های اصلی والدین این است که گرچه اعتماد به نفس فرزندشان بالا است و ظاهرا مستقل شده اما در خیلی از کارهای شخصی مثل مرتب کردن کمد لباس از والدین توقع کمک...

0

چگونه به فرزندم بياموزم از خود دفاع كند؟

چگونه به فرزندم بياموزم از خود دفاع كند؟ كودكان حدود دو سالگي در زمان بازي يكديگر را هول ميدهند، گاز ميگيرند و يا كتك ميزنند. آنها به شدت از رفتار همسالان خود خشمگين ميشوند...