دسته: تکنولوژی و روانشناسی

0

روان شناسي کودک و نوجوان

روان شناسي کودک و نوجوان کودکان و کارتون‌هاي خيالي کارتون هاي خيالي، ۵۰درصد يادگيري کودکان را کاهش مي دهد! تماشاي کارتون هايي که روند سريع دارند، سرشار از تصاوير و اتفاقات پرحادثه و غيرواقعي...