دسته: تیک

0

اختلال موكني چيست؟

اختلال موكني چيست؟ واژه ي تريكو تيلو مانيا از واژه ي لاتين ويوناني” تريك” به معناي “مو”و”تيلو”به معناي كندن و”” مانيا” به معناي يك نوع رفتار جبري و وسواس گونه گرفته شده است. وسواس...