دسته: تیک

0

با كودكان سوگوار و داغ ديده چگونه رفتار كنيم تا دچار آسيب هاي سلامت روان نشوند

با توجه به اينكه سوگ در كودكان اگر مديريت نشود مي تواند اثرات بسيار قابل توجه و حتي دائمي در رشد و تكامل كودك بگذارد نحوه مواجه شدن كودك با اين رويداد بسيار مهم...

0

اختلال موكني چيست؟

اختلال موكني چيست؟ واژه ي تريكو تيلو مانيا از واژه ي لاتين ويوناني” تريك” به معناي “مو”و”تيلو”به معناي كندن و”” مانيا” به معناي يك نوع رفتار جبري و وسواس گونه گرفته شده است. وسواس...