دسته: حسادت

0

طرز تفكر خرچنگی چیست؟

طرز تفكر خرچنگی چیست؟ آیا می دانستید اگر چند خرچنگ را حتی در جعبه ای رو باز قرار دهید، باز هم همان جا باقی می مانند و از جعبه خارج نمی شوند؟ با وجود...

0

کنترل خشم، ترس و حسادت در کودک پيش دبستاني

(کنترل خشم، ترس و حسادت در کودک پيش دبستاني)!!! زندگي با کودکي در سن پيش‌دبستاني دسته کمي از لذت بردن از يک ترن هوايي ندارد! در لحظاتي از بازي کردن با عروسک مورد علاقه‌اش...