دسته: خانواده درمانی

0

شناخت الزامات مهم تحکیم روابط زوجین و رابطه با دوام

با توجه به اینکه هر انسانی خصوصیات و شخصیت منحصر به فرد خودش را دارد امکان بروز مساله و اختلاف نظرها در روابط امری بدیهی می باشد . و این مساله گاها باعث نگرانی...

0

روان شناسی رابطه خانواده با نوجوان

مقدمه ای بر روان شناسی رابطه خانواده با نوجوان  نقش خانواده در رشد و تشکیل شخصیت  نوجوان بر هیچ کس پوشیده نیست. خانواده  اولین و تنها واسطه ارتباط کودک با اجتماع است. در خانواده کودک ارزش ها...

0

قهر چیست؟

🔷🔷قهر چیست؟ 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 ✔قهر یک بازی مرموز پیچیده و بسیاری از اوقات بدجنسانه ای است که به عنوان یکی از ۹ عدد بازی های زندگی برای تخریب زندگی شناخته شده است، قهر نوعی از...

0

زن و ٤نقش اصلي

یک زن ۴ نقش اصلی یا ۴ بعد شخصیتی دارد که هر زنی آن را با خود به دنیا می آورد. یونگ روانشناس بزرگ آنها را“Archetype” یا “کهن الگو” می نامد. چهار الگوی کهن...

0

بررسی گاتمن درازدواج های موفق و ناموفق

بررسی گاتمن درازدواج های موفق و ناموفق 👳 ﻣﻮﺳﺴﻪﮔﺎﺗﻤﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻃﻼﻕ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ . ﺟﺎﻥ ﮔﺎﺗﻤﻦ ‏( John Gottman ‏) ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻥﮔﺬﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ...