دسته: رفتاري

0

تنهايي به اندازه استرس كشنده است

تنهايي به اندازه سیگار کشنده است! https://telegram.me/psysh انزوای اجتماعی سبب فعال شدن سیگنال استرس شده و از این طریق میزان پروتئین لخته کننده خون را افزایش می دهد. این پروتئین فیبرینوژن نام دارد.  این مطالعه...

0

مهارت شاد زیستن

مهارت شاد زیستن ☘ هفت قدم برای شاد بودن: 🌹قدم اول:کمتر فکر کنید , بیشتر احساس کنید. 🌹قدم دوم:کمتر اخم کنید, بیشتر لبخند بزنید. 🌹قدم سوم:کمتر صحبت کنید, بیشتر گوش دهید. 🌹قدم چهارم:کمتر قضاوت...

0

درمان شناختی-رفتاری افسردگی چیست؟

درمان شناختی-رفتاری افسردگی چیست؟ درمان شناختی- رفتاری افسردگی، یک رواندرمانی ساختار یافته، عملی و مؤثر برای بیماران مبتلا به افسردگی است. این نوع درمان، به وسیله شناسایی و مشخص کردن رفتارها و الگوهای تفکری...

0

قهر چیست؟

🔷🔷قهر چیست؟ 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 ✔قهر یک بازی مرموز پیچیده و بسیاری از اوقات بدجنسانه ای است که به عنوان یکی از ۹ عدد بازی های زندگی برای تخریب زندگی شناخته شده است، قهر نوعی از...

0

رفتار درماني

🔻🔻🔻 سالها بود روانشناسان، ریشه رفتار انسانها را در محیط آنها جستجو میکردند: آن کارمند من را عصبانی کرد و من فریاد زدم! همسرم، از من حمایت کرد و من انگیزه بیشتر پیدا کردم....

0

ابزارهاي ارزيابي فرافکن(۳)

ابزارهاي ارزيابي فرافکن(۳) آزمون بينايي- حرکتي بندرگشتالت(۵۱۰) آزمون بينايي- حرکتي بندر گشتالت (بندر، ۱۹۳۸، ۱۹۴۶)، که بر مبناي مکتب روان شناسي گشتالت تهيه شده از يک مبناي نظري مشخص برخوردار است. اصولاً جهت گيري...