دسته: رفتاري

0

عملکردهای نامناسب و رفتار منفی فرزندتان را اینگونه ارزیابی کنید:

آیا این رفتارها مفرط ، فراگیر و طولانی مدت است ؟ 🔹️ بله آیا روی توانایی کودک برای انجام وظایفش در زندگی تاثیر می گذارد ؟ 🔹️ بله آیا این رفتارها دربین هم سن...

0

درونگرایی و برون گرایی در زوجین

درونگرایی و برون گرایی در زوجین ✍️ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ آﻧﮫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ دروﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ...

0

راهکارهایی برای تقویت کنجکاوی در کودک

‍ راهکارهایی برای تقویت کنجکاوی در کودک کنجکاوی را از خودتان شروع کنید به خاطر داشته باشید شما بهترین الگو برای فرزندانتان هستید و آن‌ها همه چیز را از شما یاد می‌گیرند. برای تقویت...

0

رفتارهای پیوند‌دهنده رابطه

رفتارهای پیوند‌دهنده رابطه حمایت: ابراز علاقه و توجه خالص و واقعی به همسرتان. تشویق: دلگرمی و امیدبخشی به همسرتان برای گام های موثری که برداشته است. گوش فرا دادن: گوش دادن فعال بدون تفسیر...

0

ازيك رابطه شکست خورده وارد رابطه جديد نشويد.

ازيك رابطهشکستخوردهوارد رابطهجديدنشويد گاهي پيش مي‌آيد بعد از جدايي از یک رابطه قبلي( همسر، نامزد و یا دوست) بلافاصله موقعيت رابطه و دوستی ديگري پيش مي‌آيد. آيا در چنين مواقعي دوست جدید مي‌تواند به...