دسته: رفتاری

0

آتش چوب کبریت، از سرش شروع می شود و برجانش می افتد… پس مراقب افکارت باش،مخصوصا در خلوت . JOin🔜 https://telegram.me/psysh ‎مهدي شاهمرادي ‎روانشناس باليني

0

تنبیه بدنی

بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۶ نشان داد کودکانی که تنبیه بدنی می‌شوند بیشتر احتمال دارد از والدینشان سرپیچی کنند، دچار مشکلات سلامت روان شده و رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت‌آمیز از خود بروز...

0

جاذبه ظاهری داشته باشید

جاذبه ظاهری داشته باشید آنچه مردان می بینند برایشان بسیار مهم است. و در آنها کشش یا دافعه ایجاد می کند در حالیکه خانم ها با مغز خود عشق می ورزند مردان از طریق...

0

کدام رفتار ما لجبازی است؟

کدام رفتار ما لجبازی است؟ خیلی از ماها اصلا قبول نداریم که لجبازیم! ولی لازمه بدونید لجبازی وقتیه که: بخواهید اشتباه همسرتان را با رفتارتان تلافی کنید عمدا کاری را که می دانید همسرتان...

0

ﺍﺯ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ

ﺍﺯ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻥ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ . ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ...