دسته: روانشناسی اجتماعی

0

دوستاني بهتر از مورفين

دوستانی بهتر از مورفین! پژوهشگران دانشگاه آکسفورد جدیدا( ۲۰۱۶ ) یافته اند، افرادی که دوستان بیشتری دارند،از آستانه تحمل درد بالاتری برخوردارند. کیفیت و کمیت ارتباطات اجتماعی بر روی سلامت جسمی و روانی تاثیر...

0

راهکارهایی برای افزایش مهارت های اجتماعی در کودکان

راهکارهایی برای افزایش مهارت های اجتماعی در کودکان مهارتهای زندگی از جمله مهارتهای لازم برای هر رواندرمانگری در حوزه حرفه ای و برای هر فردی در زندگی شخصی و اجتماعی میباشد.   مقدمه: طبق...