دسته: روانشناسی تحصیلی

0

روشهاي صحيح مطالعه و خواندن

روشهاي صحيح مطالعه و خواندن ۱)تكنيك ديدزني در تندخواني “فن دیدزنی از روش‌های تندخوانی است. دیدزنی نیازمند حرکت منظم و ریتم‌دار چشم بر صفحات است که امکان مرور مطالب را به صورت اجمالی و...