دسته: روانشناسی شخصیت

0

پذيرش و آرامش و سلامت روان

يكي از اصولي كه باعث آرامش دروني و كاهش اضطراب و در نهايت سلامت روان آدمي خواهد شد بي شك واژه پذيرش مي باشد .هنگامي كه انسان هاي اطرافمان را با تمام نقائصشان بپذيريم...

0

ویژگی های شخصیت بالغ

ویژگی های شخصیت بالغ طبق دیدگاه: آلپورت شخصیت بالغ دارای صفات و ویژگی های ذیل است؛ ویژگی هایی که به عقیده آلپورت کاملاً با هم مرتبط هستند. ۶ ویژگی را آلپورت بر شمرده است...

0

اختلال شخصیت!

اختلال شخصیت! ♦️شخصیت هیستریایی: شخصیت هیستریایی نمایش دهنده الگویی از عدم ثبات عاطفی، فزون واکنشی، خود نمایشی، خود محوری، وابستگی و اتکای به دیگران است. این شخصیت فعال و برقرار کننده ارتباط است. مثال...

0

زبان بدن

زبان بدن   طرف تان را از روي حالت بدنش بشناسيد! ۱- فرد خوددار: اگر شخصي دست هايش را پشت کمر قفل کند، نشان مي دهد که خود را به شدت کنترل کرده است....