دسته: روانشناسی مثبت نگر

0

مهارت شاد زیستن

مهارت شاد زیستن ☘ هفت قدم برای شاد بودن: 🌹قدم اول:کمتر فکر کنید , بیشتر احساس کنید. 🌹قدم دوم:کمتر اخم کنید, بیشتر لبخند بزنید. 🌹قدم سوم:کمتر صحبت کنید, بیشتر گوش دهید. 🌹قدم چهارم:کمتر قضاوت...

0

هفت نگرش مثبت

هفت نگرش مثبت هفت نیاز عاطفی یا نگرش وجوددارند که در زندگی زناشویی، نقش آفرین هستند. اینها عبارتند از: عشق، علاقه، درک، احترام، قدردانی، پذیرش و اعتماد و اطمینان عشق: عشق، نگرشی پیوندجویانه و...

0

فلسفه مورچه

فلسفه مورچه فلسفه مورچه دارای ۴ قسمت است: * اولین بخش آن این است: “مورچه ها هرگز تسلیم نمی شوند” فلسفه خوبی است، اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقف...

0

روانشناسی مثبت Positive Psychology

روانشناسی مثبت Positive Psychology   روان‌شناسى مثبت یکى از جدیدترین شاخه‌هاى روان‌شناسى است. این زمینه خاص از روان‌شناسى بر موفقیت انسان تمرکز دارد. در حالى که بسیارى دیگر از شاخه‌هاى روان‌شناسى بر رفتارهاى نابهنجار...