دسته: سایر آموزشی

0

بی سوادی دوگونه است

بی سوادی دوگونه است: بی_سوادی_سیاه شکلی از بی سوادی است که در نخستین نگاه، دیده می شود، اینکه چه کسی نمی‌تواند اسم خود را روی برگه‌ی کاغذ بنویسد یا تابلوی یک خیابان را بخواند...

0

ضرورت های بیداری معنوی

ضرورت های بیداری معنوی انسان موجودی ست در کشاکش انتخاب و در طول حیات خود با انتخاب های متنوع و گوناگون در پی رضایت، سعادت، خوشبختی و آرامش بوده است اما از آنجا که...

0

گذر زمان و احساس

گذر زمان و احساس : در بررسي گذر زمان و نوع برداشت فرد از آن ، توجه به اين نكته كه افراد چگونه به اين موضوع مينگرد ، امري مهم با رابطه اي مستقيم...