دسته: سایر اختلالات شخصیت

0

اختلال شخصیت!

اختلال شخصیت! ♦️شخصیت هیستریایی: شخصیت هیستریایی نمایش دهنده الگویی از عدم ثبات عاطفی، فزون واکنشی، خود نمایشی، خود محوری، وابستگی و اتکای به دیگران است. این شخصیت فعال و برقرار کننده ارتباط است. مثال...

0

تصویر شخصی که نقاط ضعف شخصیت خویش را از بین برده است

تصویر شخصی که نقاط ضعف شخصیت خویش را از بین برده است؛ ۱_ همه چیز زندگی را دوست دارند، وقت خود را با شِکوه و شکایت نمی گذرانند و از انجام هیچ کاری ناراحت...

0

نقص در تمرکز یا اختلال بیش‌فعالی (ADHD)

اختلال بیش فعالی چیست؟ آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال ADHD یا اختلال بیش فعالی و فقدان توجه، یک اختلال رفتاری شایع است که حدود ۱۰-۸ درصد کودکان را مبتلا می کند. احتمال تشخیص...