دسته: مطالب و جملات مفید

0

تئوری پنجره شکسته و کاربرد روانشناختی آن

تئوری پنجره شکسته و کاربرد روانشناختی آن The broken window theory ▫تئوری پنجره شکسته یک تئوری معروف در حوزه جرم شناسی است که در سال ۱۹۸۲ توسط دو دانشمند آمریکایی مطرح شد. این تئوری...

0

هيچ رابطه ای قادر به از میان بردن “تنهایی” نیست

هیج رابطه ای قادر به از میان بردن “تنهایی” نیست. هریک از ما در “هستی” تنهاییم. ولی میتوانیم در تنهایی یکديگرشریک شویم. همان طور که “عشق” درد تنهایی را جبران میکند، اگر بتوانیم موقعیتهای...