دسته: نظريه هاي كوچك

0

نظريه ي ميداني لوين

شرح حال- كرت لوين (۱) در ماه سپتامبر ۱۸۹۰ ميلادي در آلمان به دنيا آمد و در دوران جواني تحصيلات عال خود را در دانشگاه هاي فريبور (۲) و مونيخ و برلن به پايان...

0

نظريه ي سرشتي شلدون

شرح حال: ويليام شلدون (۱) در سال ۱۸۹۹ در امريكا به دنيا آمد و سالهاي اول زندگي را با پدرش، كه عالم طبيعي بود و به تغذيه و پرورش حيوانات مي پرداخت، در روستا...

0

نظريه رشد شناختي ويگوتسكي يا نظريه اجتماعي – فرهنگي رشد

نظريه رشد شناختي ويگوتسكي يا نظريه اجتماعي – فرهنگي رشد SOCIOCULTURAL THEORY OFDEVELOPMENT اهميت فرهنگ و زمينه اجتماعي – تاريخي در تحول شناختي به باور ويگوتسكي ، كنش متقابل ميان يادگيرنده و محيط اجتماعي...