دسته: کم توجهی / بیش فعالی

0

كارگاه تخصصي شيوه هاي صحيح فرزندپروري

محتواي دوره: #آشنائي با سبك هاي فرزندپروري # عوامل تاثير گذار در تربيت فرزند #خطاهاي شايع در فرزندپروري #فنون راه حل ها و تكنين ك هاي فرزندپروري

0

نقص در تمرکز یا اختلال بیش‌فعالی (ADHD)

اختلال بیش فعالی چیست؟ آزمونی برای تشخیص کودکان بیش فعال ADHD یا اختلال بیش فعالی و فقدان توجه، یک اختلال رفتاری شایع است که حدود ۱۰-۸ درصد کودکان را مبتلا می کند. احتمال تشخیص...