دسته: کودک ونوجوان

0

كارگاه تخصصي شيوه هاي صحيح فرزندپروري

محتواي دوره: #آشنائي با سبك هاي فرزندپروري # عوامل تاثير گذار در تربيت فرزند #خطاهاي شايع در فرزندپروري #فنون راه حل ها و تكنين ك هاي فرزندپروري

0

سبك هاي دلبستگي

جان بالبی از جمله مهم‌ترين عواملي كه تعيين كننده شخصيت فرد در بزرگسالي است رابطه او با مراقب يا مادرش است وجود يا عدم وجود اين رابطه و همچنين چگونگي و كيفيت اين رابطه...

0

تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بازی های کامپیوتری و چاقی_نوجوانان

تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بازی های کامپیوتری و چاقی_نوجوانان در حال حاضر در همه خانه ها تلویزیون وجود دارد و کودکان از همان ابتدا به دیدن تلویزیون عادت می کنند. تماشای تلویزیون...

0

كودكان ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻭ ﮐﻤﺮﻭ

كودكان ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻭ ﮐﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ ﺷﯿﻮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺕ...