Psychologist

0

روان شناسی رابطه خانواده با نوجوان

مقدمه ای بر روان شناسی رابطه خانواده با نوجوان  نقش خانواده در رشد و تشکیل شخصیت  نوجوان بر هیچ کس پوشیده نیست. خانواده  اولین و تنها واسطه ارتباط کودک با اجتماع است. در خانواده کودک ارزش ها...

0

دیگه مامانت نیستم!!!

«دیگه مامانت نیستم»؛ بدترین تنبیه کودک  تنبیه به عنوان آخرین مرحله تربیتی در روانشناسی تربیتی تایید شده است   درگذشته شاهد تنبیهات بدنی کودکان از سوی والدین بودیم، اما در چند سال اخیر کمتر شاهد این...

0

پرورش احساس مذهبی بخصوص نماز در کودکان و نوجوانان

پرورش احساس مذهبی بخصوص نماز در کودکان و نوجوانان احساس مذهبی ، یعنی تلطیف روان و اعتلای وجود . تربیت و تقویت احساس مذهبی ، یعنی هدایت کودکان و نوجوانان در راستای گرایشهای فطری و ارضای نیازهای روانی آنها...

0

آدم روزی چند ساعت خواب نیاز دارد؟

آدم روزی چند ساعت خواب نیاز دارد؟ بیشتر مردم وقتی کم خوابیده باشند می‌فهمند. اما کم یعنی چقدر؟ یا جور دیگر بپرسیم: چقدر خواب کافی است؟ نتیجه تحقیقات بنیاد ملی خواب ایالات متحده نشان...