Psychologist

0

هفت نگرش مثبت

هفت نگرش مثبت هفت نیاز عاطفی یا نگرش وجوددارند که در زندگی زناشویی، نقش آفرین هستند. اینها عبارتند از: عشق، علاقه، درک، احترام، قدردانی، پذیرش و اعتماد و اطمینان عشق: عشق، نگرشی پیوندجویانه و...

0

نکاتی طلایی برای ازدواج بهتر

نکاتی طلایی برای ازدواج بهتر 💠 اگر تا ۲۳ سالگی برای ازدواج صبر کنید، احتمال اینکه طلاق بگیرید بسیار کمتر می‌شود. 💠فاز ماه عسل که در آن عشق، احساسات و نگاه مثبت به شریک...

0

مزایای خواب شفاف در طول روز

مزایای خواب شفاف در طول روز خواب شفاف یا خواب آگاهانه خوابی است که بیننده هنگام دیدن آن، نسبت به اینکه مشغول دیدن یک خواب است آگاهی دارد. در خواب شفاف فرد می‌تواند در...