خلاقيت درماني ١

خلاقیت درمانی رویکردی پویا و مثبت به ذهن و شخصیت آدمی است. خلاقیت در این رویکرد نوعی سپرمحافظتی برای مقابله با انواع فشارآورهای روانی است که اگر در ذهن و شخصیت فرد ضعیف شود او را براحتی مستعد آسیب های روانی می کند.جریان یافتن خلاقیت آنهم بگونه ای مثبت نیازمند تمرین دادن مستمر این توانایی در فرد است.هرچند خلاقیت در وجود آدمی نهفته است ولی در صورت وجود تربیتی نامتناسب در خانواده یا اجتماع به راحتی دچار رکود می شود. این اتفاق آغازگر نابسامانی های عدیده در روانی آدمی است.
الگوی بالینی خلاقیت درمانی
@cctm1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X