ده عادت تربیتی خوب

ده عادت تربیتی خوب

۱-با جدا کردن کودک تان از رفتارش، عشق غیر مشروط را به او نشان دهید. ” من دوستت دارم حتی اگر نتوانم رفتارت را بپذیرم.
۲-شوخ طبع باشید. شوخ طبعی تان را نشان دهید و به رفتار خوب توجه کنید.
۳-جدی و با ثبات باشید. برای اینکه به کودک تان احساس جدیت بدهید، به آن چه می گویید انجام خواهید داد، عمل کنید.

۴-منصف باشید. اجازه دهید کودک تان قدرتش را حفظ کند و انتخاب هایش را ارائه بدهد.
۵-بگذارید کودک تان با پیامدهای رفتارش روبه رو شود. او باید بداند
مسوول اعمالش است.

۶-با تعیین محدوده ها، آن چه را از او توقع دارید، از قبل به او بگویید: من نیاز دارم که تو… یا وقتش است که …
۷-مسائل کوچک را نادیده بگیرید. بچه ها، کوچک و انسان هستند و هر نوع اشتباهی را مرتکب می شوند. تربیت تان را برای مشکلات واقعی حفظ کنید.

۸-به احساسات و یگانگی فرزندتان احترام بگذارید. برای تنبیه کردن او، راه های خلاقانه ی دیگری پیدا کنید.
۹-زبان مثبت را با فرزندتان تمرین کنید. نه و نکن فایده ای ندارد. به او به روشی مثبت بگویید چه کاری انجام دهد.
بگویید: تو می توانی…
۱۰-برای کاری که می خواهید فرزندتان انجام دهد و این که چه گونه باشد، الگو باشید.

https://telegram.me/psysh

www.psysh.ir
مهدي شاهمرادي
روانشناس باليني

@PsychologistShahmoradi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X