رشد کودکان

رشد می گوید که کودکان گام به گام بزرگ می شوند ، تغییر می کنند و کامل مى شوند.

🔷 کودکان برای این که حرف بزنند ، ماه های بسیاری فقط می شنوند ، بعد آواهایی را ادا می کنند ، سپس هجاها ، صداها جای خود را به کلمه ها مى دهند و کلمه ها به جمله تبدیل می شود. کودکان با صبوری حرف زدن را می آموزند.

🔴 همین صبوری در راه رفتن و ارتباط گرفتن و بلوغ و…. وجود دارد. هر جا که خبر از رشد انسان هست ، صبوری و حرکت های گام به گام دیده مى شود.

🔷 قرار نیست شناخت رشد کودک تبدیل به ابزاری برای سرعت دادن ، جلو انداختن و یا نابغه ساختن کودک شود.

🔹 مراحل رشد یعنی صبوری و هماهنگ شدن با اصل جریان زندگی ، صبوری در ارتباط با کودکان مهم ترین اصل است.

JOin🔜
‏https://telegram.me/psysh

   مهدی شاهمرادی
  روانشناس بالینی
روانکاو و روانسنج 

‏www.psysh.ir

@PsychologistShahmoradi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X