سلام کردن کودک

فراموش کردن کودک در سلام به افراد به دلیل بی ادبی و بی اعتنایی اش نبوده، بلکه هجوم افکار و اطلاعات جدید به ذهن او، قدرت #سلام_کردن را از وی می گیرد.

سلام بزرگتر به کودکان، عامل احساس امنیت و اعتماد به نفس کودک است.

والدین برای آن که بتوانند در فرزندان خویش تاثیر گذار باشند باید رفتار خود را با کودکان به گونه ای مناسب عملی سازند.

سلام کردن، اولین گام در تعاملات اجتماعی بوده و این امکان را برای کودکان فراهم می کند که با رویکردی مثبت با دیگران ارتباط برقرار کنند.

‏https://telegram.me/psysh

   مهدی شاهمرادی
  روانشناس بالینی
روانکاو و روانسنج 

‏www.psysh.ir

@PsychologistShahmoradi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X