سندرم گانسر

سندرم گانسر,اختلال مبهمى است که مشخصه ى ان را ارايه پاسخ هاى تقريبى (paralogia)همراه با تيرگى شعوراست واغلب باتوهمات وساير علائم تجزيه اى,شبه تجزيه اى همراه است.علامت مشخصه ى سندرم گانسر ارائه پاسخى نادرست است که ارتباطى باپاسخ صحيح دارد (ازکنار پاسخ صحيح ردشدن يا vorbeigehen)پاسخ هاى تقريبى اشتباه هستند اما ارتباط روشنى با پرسش مطرح شده دارند که نشان مى دهد بيمار مفهوم پاسخ رادرک کرده است.وقتى از زن ۲۵ ساله که مبتلا به اين سندرم بود سنش پرسيده شد پاسخ داد:من ۵ساله نيستم بيمارمبتلا به سندرم گانسردر پاسخ به سوالات پاسخى نادرست اما قابل فهم ارائه مى کند,مثلا درمحاسبات ساده مى گويد۵=۲+۲ يا درزمينه اطلاعات عمومى,نيويورک رابه عنوان پايتخت ايالات متحده نام مى برد,طبق dms-lv)سندرم گانسر جز اختلات تجزيه اى نا معين (Nos)قرارمى گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X