چهار گام تا آرامش ذهن

چهار گام تا آرامش ذهن

🔸 گام اول : دست از #قضاوت خود و ديگران بردارید؛ هیاهوی ذهنتان كم می‌شود.
.
🔹 گام دوم : زاويه ديد و #نگرش خود را تغيير بدهید؛ مديريت كردن زياد و برنامه‌ريزی افراطی نداشته باشید.

🔸 گام سوم: دست از شرح حال دادن نسبت به كارها و وقايع #گذشته بردار و آن‌ها را توجیه نکن.
.
🔹 گام چهارم: بی‌خبر باش، سوال كردن را كنار بگذار … هرچه کمتر از دیگران بدانی کمتر هم اذیت می‌شوی …

‏JOin🔜  
‏https://telegram.me/psysh

   دکترمهدی شاهمرادی
      روانشناس بالینی
    روانکاو و روانسنج

‏www.psysh.ir

@DrMahdiShahmoradi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X