آرشیو روزانه: آگوست 3, 2015

0

نيمه تاريك وجود چيست؟

/نيمه تاريك وجود چيست ؟ نيمه تاريك وجود آن بخشي از شخصيّت ماست كه روابط ما را به بن بست ميكشاند ومانع از تحقق رؤياهايمان ميشود ، اين بخش را كارل يونگ سايه مي...

0

مرزبندي در روابط زناشويي

📍📍مرزبندي در روابط زناشويي📍📍 بسياري از زوجها فكر ميكنند كه قراردادن مرز و حدود در زندگي زناشويي به معناي فقدان عشق به طرف مقابل است، اما اين حقيقت ندارد. تمام روابط سالم، مرزبندي دارند!!!...