آرشیو روزانه: آگوست 6, 2015

0

سندرم بازگشت به خانه

ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﻤﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ...

0

٢٠ ترفند افزايش حافظه

“ترفند اول ؛ نوشتن وخواندن؛ بسیار بخوانید و بنویسید. بلند بخوانید، با تغییر صدا و به جای شخصیت‌های کتاب یا نویسنده بخوانید. خاطرات روزانه و… را بنویسید. از مطالبی که دوست دارید نت بردارید....