Psychologist

0

۸ نکته ساده برای کنترل خشم

۸ نکته ساده برای کنترل خشم نکات زیر، مسائل مهمی می‌باشند که به شما در کنترل عصبانیت کمک می‌کنند. این نکات را به خاطر سپرده و به‌کار بندید. ۱) نکته اول در کنترل عصبانیت...

0

بد غذايي در كودكان

۱۲ نکته برای مادرانی که بدغذایی فرزندانشان امان آن‌ها را بریده است؛ قاشق به دست دنبال فرزند نرگس عزیزی، کار‌شناس ارشد مشاوره   کسانی که فرزند بدغذا در خانه دارند، به خوبی می‌دانند این موضوع...