تفاوت های دلبستگی و وابستگی

تفاوت های دلبستگی و وابستگی

معمولا دیده می شود در بین زن و شوهرها، مرزهای دلبستگی و وابستگی مشخص نیست . درحالیکه دلبستگی منجر به سازندگی و رشد رابطه می شود اما وابستگی آفتی هست که یک رابطه را تهدید کرده و به شکست می کشاند تفاوتهای دلبستگی و وابستگی بیان می شود .

کسانی که به اشتباه وابستگی را با عشق دلبستگی اشتباه گرفته اند توجه کنند و نسبت به اصلاح آن بکوشند و سعی کنند با دلبستگی پایه های یک خانواده گرم را پی ریزی کرده یا مستحکم نمایند .

تفاوت اول
دلبستگی: رابطه ای خاص و پایدار بین دو نفراست که بواسطه خواستن یکدیگر , آن دو به هم نزدیک می شوند و هردو تمایل دارند.
وابستگی: به رابطه ای اشاره دارد که درآن وجود یک فرد به طرف مقابلش بستگی دارد اگر تو نباشی من مرده ام

تفاوت دوم
دلبستگی: سازوکاری طبیعی برای بقاءاست .
وابستگی: مکانیسمی مرضی است
تفاوت سوم
دلبستگی: از احساس امنیت و صمیمیت شکل می گیرد .
وابستگی: از احساس ناامنی نشات می گیرد .

تفاوت چهارم
دلبستگی: احساس تعلق وجود دارد.
وابستگی: احساس تملک و جود دارد.

تفاوت پنجم
دلبستگی: به شخص استقلال می دهد .
وابستگی: آزادی را از شخص می گیرد .

تفاوت ششم
دلبستگی: فرد را آنطور که هست می خواهیم .
وابستگی: فردرا آن چنان که می خواهیم , شکل می دهیم .

تفاوت هفتم
دلبستگی: شدت احساسات مثبت و منفی نسبت به معشوق در حد تعادل قرار دارد
وابستگی: احساسا ت شدید و غیرقابل کنترل نسبت به معشوق مشاهده می شود.

تفاوت هشتم
دلبستگی: عشق غیر مشروط است .
وابستگی: عشق مشروط است .

تفاوت نهم
دلبستگی: نوع عشق دگر خواهانه است .
وابستگی: عشق خود خود خواهانه است .

تفاوت دهم
دلبستگی: توان عشق ورزیدن به خود و دیگری
وابستگی: ناتوانی در عشق ورزیدن به خود و دیگری .

تفاوت یازدهم
دلبستگی: مشتاق رشد است
وابستگی: مانع رشد است .

تفاوت دوازدهم
دلبستگی: موجب آرامش و نهایت است
وابستگی: به شکست ختم می شود .

https://telegram.me/psysh

www.psysh.ir
مهدي شاهمرادي
روانشناس باليني

@PsychologistShahmoradi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X