ارنست کریس و محتوای نیمه هشیار

ارنست کریس و محتوای نیمه هشیار

 

ارنست کریس (۱) تجزیه و تحلیل موشکافانه ای از روندهای ذهنی نیمه آگاه انجام داد. اگرچه فروید احتمالاً نظریه های خود را در مورد مفهوم نیمه هشیار ابراز نکرد، اما نظرات آخر عمر وی در مورد این پدیده که شامل قسمتی از ذهن می باشد که به راحتی به آگاهی دسترسی دارد فاقد در نظرگیری این مطلب است که تمامی ایده ها و افکاری که می توانند وارد آگاهی شوند به سهولت مساوی و یکسان اینکار را انجام نمی دهند. بعضی مستلزم کوشش قابل توجهی بوده و بعضی همراه احساسات ناخوشایند هستند. کریس تأکید می کند که محتویات نیمه هوشیار طیف وسیعی را از صورت بندی های منطقی تا تصاویر ذهنی رویاگونه و فانتزیها شامل می شوند.
فانتزی و خیال به نظر وی برای خدمت به نهاد مورد استفاده قرار می گیرد و موجب خالی شدن بار لیبیدو و انرژی پرخاشگری می گردد. در حالیکه افکار و عقاید در خدمت اگو هستند. تصاویر ذهنی یا خیال پردازی در مرز میان خواب و بیداری زمانی که دفاعهای اگو خیلی محکم نیستند می توانند رخ دهند و از سوی دیگر می توانند مرحله اولیه روندی که منجر به یک آفرینش خلاق شوند باشند و اساسی برای خلاقیت علمی و هنری تشکیل دهند. زمانی که این فعالیتهای مهاری اگو دوباره تجدید سازمان یافت این ایده ها از حالت شخصی درآمده و توسط آگو به صورتی ترجمه می شوند که دارای قابلیت ارتباط با دیگر افراد جامعه باشند و این در واقع یک واپس روی کنترل شده توسط اگو است.
«مفهوم خنثی سازی (۲) انرژی سایق ها اجازه درجه بندی اعمال اولیه و ثانویه را می دهد. هر چه یک ایده از سایق های ابتدایی ستیزه جویی و جنسی دورتر باشد احتمال اینکه بوسیله اگو پذیرفته و استفاده شود بیشتر است اما صرف نظر از درجه خنثی سازی، اگو ممکن است از روندهای اولیه استفاده کرده و بوسیله آن مقهور نشود و عمل سازمان دهنده اگو شامل کنترل واپس روی است.»

پی نوشت ها :

۱٫ (Ernst Kris (1900-1957
۲٫ Neutralization

منبع: روانکاوی در گذر زمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت ریاضی زیر را بنویسید. *

X